Proizvodno-skladiščni objekt

Proizvodno-skladiščni objekt


Kratek opis:

Izdelava celotne projektne dokumentacije, postavitev proizvodno-skladiščnega objekta.
Izvedba:
Naročnik: Lok orodjarstvo, Šentjernej